5de Quiz Jeugdraad Lierde

30-03-2018 20:00

! ! ! SAVE THE DATE ! ! ! 
----------------------------------

Op 30/03/2018 organiseert jeugdraad Lierde voor de 5de maal haar jaarlijkse quiz.